המכון לחקר התחבורה

המכון לחקר התחבורה החל בפעילותו באוקטובר  1977 כיחידת מחקר אוטונומית בטכניון וככזה הוא מדווח ישירות למשנה לנשיא למחקר בטכניון.

הוא משמש אכסניה לפעילות מחקרית של חברי סגל מיחידות אקדמיות שונות, הפעילים בתחום הרחב של חקר התחבורה, ומהווה מסגרת לשיתוף פעולה בנושאים אלה בין יחידות הטכניון.