אוגוסט/ ספטמבר 2011

* 2324618

בטרם לבטיחות ילדים

היפגעות ילדים בישראל, דו"ח בטרם לאומה 2010.

 

* 2323682

אמי-מתום/עירית נס ציונה

סקרי תחבורה ותנועה בנס ציונה.2007

 

* 2298690

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

מורשים לנהוג 2010

 

* 2138022

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

תאונות דרכים עם נפגעים 2010, חלק ב: תאונות בדרכים

   לא עירוניות.

 

* 2290347

הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

מגמות בבטיחות בדרכים בישראל 2001-1010, 2011 .

 

* 2308684

משרד המשפטים/נציבות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

אנשים עם מוגבלות בישראל 2010.

 

* 2324620

משרד התחבורה

תקנות והנחיות להצבת תמרורים 2010 .

 

* 2324612

פלדמן, ע., בלשה, ד.

אביזרי בטיחות באתרי עבודה בדרכים עירוניות. 2010

 

* 2161214

תנועה ותחבורה, גיליון 99, יוני 2011

 

* 2324613

Farah, H. , Toledo, T.

Development and implementation of a simulation

model for two-lane highways. 2009