אוספי הספריה

ספרי לימוד

ספרי מחקר

ספרי יעץ

 

אוספים מיוחדים:

* פרסומי המכון לחקר התחבורה (מ-1968 ואלך)

* פרסומי מרכז רן נאור לחקר הבטיחות בדרכים

* פרסומי משרד התחבורה

* פרסומי הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

* פרסומי המכון לתכנון ומחקר תחבורה

* פרסומי משטרת ישראל

* אוסף הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה:

הרשעות ומורשעים בעבירות תנועה

מורשים לנהוג (מצבת הנהגים בישראל)

מעורבות בתאונות דרכים עם נפגעים לפי קבוצת אוכלוסיה

מצבת כלי רכב מנועיים

ספירות תנועה בדרכים לא עירוניות

סקר הרגלי נסיעה

סקר משאיות

סקר נסועה

שנתון סטטיסטי לישראל

תאונות דרכים עם נפגעים, חלק א,ב

 

* חוברות בנושאי בטיחות בדרכים לבתי ספר יסודיים

* סטטיסטיקות ממדינות שונות.

* פרסומי ה- TRANSPORTATION RESEARCH BOARD

* פרסומי ה- TRANSPORT RESEARCH LABORATORY (Great Britain)

* פרסומי ה- TRAFFIC ADVISORY LEAFLETS

* פרסומי ה-BUNDESANSTALT FUR STRASSENWESEN

 

 

כתבי עת:

אוסף כתבי העת של הספרייה כולל כ-40 כתבי עת בנייר ו- 81 כתבי עת אלקטרונים בתחום התחבורה

 

תקליטורים

אוסף של כ-150 תקליטורים ,הכוללים כנסים בינלאומיים ומאמרים בתחום תחבורה.