יולי 2011

  • 2322192

Bonnel, P

Transport survey methods:Keeping up with a changing world. 2009

  • 2323135

EN 1317-1

Road restraint systems part 1:Terminology and general criteria for test. 2010

  • 2255540

TRL

Annual Research Review 2010

 

  • 2308867

איצקוביץ, א., בכור, ש.

מודל לקביעת מפלס הרעש האופטימאלי במערכת דרכים עירונית.2009

 

  • 2323217

ד"ר גיטלמן, ו. , ד"ר דובא, א.

בחינת השפעת התערבויות בטיחות על מספרי הרוגים ונפגעים בתאונות הדרכים בישראל.2010

 

  • הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

  נקודת תצפית מס' 12:  היפגעות בתאונות דרכים במגזר הערבי יולי 2011

 

  • 2308515

כהן, ר., פרופ' בכור, ש.

חקירת זמינות רכב בישראל. 2009

 

  • 2324617

משרד התחבורה/ המכון לחקר התחבורה

מערכת ענבר: מדריך למשתמש גרסה 14 . מאי 2011

 

  • 2322278

פלג, ק, מוסקוביץ-ברקאי, ג'

עשור של פגיעות טראומה בישראל 2000-2009. דו"ח לאומה 2011

 

  • 2282721

פרוינד-פיינשטיין, ע., בכור, ש.

חקירת העדפות נוסעים כמטודולוגיה למדידת איכות ורמת שירות בתחבורה אווירית פנים ארצית.

2006