בטיחות בדרכים

בתחום הבטיחות בדרכים נמשכת הפעילות המחקרית, שהחלה בעבר במסגרת המרכז לבטיחות בדרכים, שהוקם בטכניון ב-1966 בשיתוף עם משרד התחבורה. פעילות זו כוללת, בין השאר: ייזום וביצוע מחקרים בנושאי בטיחות, איסוף וארגון מידע בכל הנוגע לבטיחות בדרכים בישראל ובעולם, ניתוח נתוני התאונות בישראל, השתתפות בוועדות ציבוריות וייעוץ לגופים התנדבותיים ואחרים בנושאי בטיחות בדרכים.

תחומי מחקר בבטיחות הם:

  •  מערכות מידע
  •  כריית נתונים
  •  מאפייני תנועה ותשתית באזורים עירוניים
  •  חקירת אמצעי הגנה להולכי רגל
  •  מאפייני תנועה ותשתית בדרכים בינעירוניות
  •  מאפיינים סוציו-כלכליים של אוכלוסיות מעורבות בתאונות

כמו כן, מבוצעים מחקרים הקשורים למשתמשים בדרך ומערכותיה הנלוות, מערכות ריסון לנוסעים ברכב, ומערכות אכיפה להגברת הבטיחות. חלק מתוצאות המחקרים בתחום הבטיחות מיושם בנושאים כמו: תאורה בדרך, מעקות בטיחות, רמזורים מתוחכמים בצמתים מסוכנים, תוכניות חינוך ללימוד נהיגה בבתי-הספר, וטיפול במגזרים הצעירים והזקנים של אוכלוסיית המשתמשים בדרך.