הנדסת תעבורה ובקרה

בתחום הנדסת תנועה ובקרה מבוצעים מחקרים בנושאי הנדסת תעבורה ובקרת תנועה כגון:

 • חקירה תיאורטית של תהליך זרימת כלי הרכב בתנאי תעבורה ודרך שונים
 • חקירת מאפייני תנועת רכב בדרכים משופעות
 • חקירת השפעתם של אלמנטים גיאומטריים וסביבתיים על תנאי הנסיעה והבטיחות בדרכים
 • חקירת צמתים מבחינת תכונות קיבולת
 • רמזורים וזרימת התנועה בצמתים עירוניים
 • פיתוח מתודולוגיה לתכנון רמזורים:
  •  תכנון רמזורים בזמן גודש.
  •  החלפה אוטומטית של תוכניות רמזורים מתוך ספרייה מוכנה מראש.
  •  פיתוח מערכת תומכת החלטות לחדר בקרת רמזורים בקרה של דרכים מהירות.
  •  אגרות גודש.
  •  עיר חכמה: תכנון ובקרת מערכות תחבורה חכמות.

פעילות המחקר בתחום ניהול התנועה מתנהלת במרכז לניהול תנועה שהוקם במסגרת המכון לחקר התחבורה בשנת 1994. המרכז מתמחה בפיתוח אלגוריתמים ומתודולוגיות לניהול תנועה ותכנון רמזורים ושילובם במערכות תומכות החלטה.  במהלך השנים פותחה מערכת ענבר שהיא, מערכת תומכת החלטה לתכנון רמזורים, שמהווה את הכלי המנדטורי לתכנון רמזורים בארץ מאז שנת 2001.

כמו כן פותחו מערכות איל ו- INSYTE ואביבים שהינן מערכות תומכות החלטה לניטור וניהול תנועה.  מערכות אלה מהוות את מערכות ניהול התנועה בתל אביב ובחיפה.  מאחר והמחקרים הם בעלי אופי אינטרדיסציפלינרי, צוות החוקרים במרכז לניהול תנועה מורכב מחוקרים בעלי השכלה במגוון תחומים כגון הנדסת תחבורה, הנדסת תעשיה וניהול, הנדסת תוכנה ועוד.