מבנה מיסעות והנדסת דרכים

בתחום זה מבוצעים מחקרים בנושאי מבנה מסעות והנדסת דרכים כגון:

  • תכנון מרחבי של דרכים.
  • תכנון וגיאומטריה של צמתים.
  • תכנון גיאומטרי של דרכים לא-עירוניות.
  • החיסכון באנרגיה בתחום צמתים ודרכים.

מחקרים בתחום מבנה דרכים וחומרי מבנה, כגון:

  • חקירת תכונותיהן של תערובות אספלטיות (בחינת תכונות אדהזיה של האגרגטים, תכונות המלאן ואמולסיות ביטומניות שונות).
  • חקירת מקדמי האספלט לתכינת מסעות.
  • מודלים אנליטיים של מסעות גמישות.
  • הערכת מסעות.
  • מסעות קשיחות למחצה.
  • פעולה הדדית בין מבנים וחרסית תופחת ותכונות חיכוך הדרך.