אוקטובר 2011

 

  • 2324679

Bax, Sharlotte

Processes and patterns: the utilization of knowledge in Dutch road safety policy. 2011

 

  • 2324710

CROW

Road safety manual.2009

 

  • Journal of Public Transportation

Vol. 14 (3), 2011

 

  • Journal of Transport Economics & Policy

Vol.45(3), September 2011

 

 

  • Traffic Engineering & Control

Vol. 52 (9), October. 2011

 

  • 2324543

המכון הישראלי לתכנון ומחקר תחבורה

תוכנית אב לתחבורה – קרית  גת.2000