חוקרים

רשימת חוקרים

שם טלפון כתובת מייל תפקיד
פרופ' אמריטוס יעקב אוזן cvrjaco@tx.technion.ac.il חוקר
פרופ' בגימלאות אילן ישי iishai@tx.technion.ac.il חוקר
פרופ' אבישי צדר ceder@technion.ac.il חוקר
פרופ' בגימלאות שלום הקרט 077-887 3122 hakkert@technion.ac.il חוקר
פרופ"ח בגימלאת דוד מהלאל 077-887 2378 mahalel@tx.technion.ac.il חוקר
פרופ שלמה בכור 077-887 2460 sbekhor@tx.technion.ac.il חוקר
פרופ' יורם שיפטן 077-887 2381 shiftan@tx.technion.ac.il חוקר
פרופ"ח תומר טולדו 077-887 3080 toledo@technion.ac.il ראש המכון
פרופ"ח ג'אק חדאד 077-887 1742  jh@technion.ac.il חוקר
ד"ר אילת גלצור 077-887 2956 galtzur@technion.ac.il חוקרת
הלנה קמפינסקי 077-887 2581 elenak@technion.ac.il חוקר
איבתיהאל שיתי 077-887 2376 ebtihal@technion.ac.il חוקר
נינה זרחין 077-887 2374 ninaz@technion.ac.il חוקר
איליה פינקלברג 077-887 2374 finkel81@technion.ac.il חוקר
עודד קומר 077-887 2954 odedko@technion.ac.il חוקר
ג'ימי עדה 077-887 2375 ajimmy@technion.ac.il חוקר
חן שכטר 077-887 2375 schensh@technion.ac.il חוקרת
יאנה ברסקי 077-887 2376  ybarsky@cv.technion.ac.il חוקר
ברק זונטג 077-887 2581 barak.s@technion.ac.il חוקר
חגי ליפשיץ 077-8872384 חוקר
ד"ר ויקטוריה גיטלמן 077-887 5132 trivica@technion.ac.il חוקרת
אפרת קדמי שחר 077-887 2384 kefrat@technion.ac.il חוקרת
שרון שושני 077-887 2384 sharons@technion.ac.il חוקרת
ערן ראובני 077-8875135 reran@technion.ac.il חוקר
פביאן ישראל 077-887 3812 fabiani@campus.technion.ac.il חוקר
תחיה אלון 077-8873161 atchiya@technion.ac.il חוקרת
קטי נחמדי 077-8875136 nkatalin@technion.ac.il חוקרת
סמדר אמיר 077-8875136 smadaram@technion.ac.il חוקרת
אבלין עמי 077-887 2373 trreve@technion.ac.il ראש מינהל
פקס מזכירות המכון לחקר התחבורה 077-887 2955
פקס המרכז הישראלי לקידום המחקר בתחבורה חכמה 077-887 3050