נובמבר 2011

  • 2325078

Cats, O., Toledo, T

Mesoscopic simulation for transit operations.2008

 

  • 2325169

Hilvert, O., Toledo, T., Bekhor, S.

Models of parking search behavior. 2011

 

  • 2325170

Klein, I., Toledo, T., Filin, S.

Mitigating INS drift by software solutions.2011

 

  • 2325079

Kolechkina, T., Toledo, T.

Off-line estimation of dynamic origin-destination trip matrices.2010

 

  • 2324682

TRB

Highway capacity manual 2010.

 

  •    2181451

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

סקר נסועה 2010. 2011

  • 2325637

גיטלמן, ו. פיסחוב, פ. , כרמל, ר.

חבישת קסדות ע"י רוכבי אופניים:סקר תצפיות ארצי

2010

  •   2151365

רכב ותחבורה

גיליון 258, נובמבר 2011

  • 2161214

תנועה ותחבורה ,

גיליון 100, אוקטובר 2011