2002

בניית תסריטים לתחבורה בר-קיימא במטרופולין תל-אביב בשיטת דלפי 
י. שיפטן, ס. קפלן, , ש. הקרט 
נהיגה בלווי – הערכת התהליך והשפעתו על הנהג המתחיל 
ד. מוקואס