2012

סקירת מערכות ומודלי ATC בארץ ובעולם 
ע. פרוינד פיינשטיין, ש. בכור 
הערכת "הרחוב המשולב" כאמצעי לשיפור השילוביות של המשתמשים בדרך 
אופיר, רועי, מהלאל, דוד